10 uitdagingen

Het boek “Over Dienstbaarheid” is opgebouwd vanuit 10 hoofdstukken, die elk een uitdaging én een puzzelstukje vormen in het creëren van een klantgericht lokaal bestuur. Elk van deze puzzelstukken – die uiteraard allen sterk met elkaar verbonden zijn – vertrekt vanuit een positief geformuleerde ambitie die elk lokaal bestuur in meer of mindere mate waarmaakt.

VERANDERING
Als lokaal bestuur zien we omgeving, de rol van de lokale overheid én de burger veranderen, en houden we hier doorlopend rekening mee.
WAAROM
Als lokaal bestuur werken we vanuit een heldere kijk op wat we voor onze burgers willen betekenen en waar onze inspanningen dus toe dienen te leiden.
WAARDE
Als lokaal bestuur liggen we wakker van wat de klant verwacht en waardevol vindt en spelen we hier maximaal op in.
DIENSTBAARHEID
Als lokaal bestuur zijn we minder ‘ambtenaar’, maar vooral ‘civil servant’: dienstbaarheid is bij ons geen loos begrip, en die overtuiging maken we dagelijks hard.
PODIUM
Als lokaal bestuur beseffen we dat burgers ons niet zullen evalueren op onze intenties, maar op hun ervaringen. We zetten dan ook concrete stappen die ervoor zorgen dat de burger in elke interactie met ons een gepaste omgeving, aanpak én gedrag voorgeschoteld krijgt.
HRM
Als lokaal bestuur zijn we overtuigd dat liefde door de maag en klantgerichtheid door de medewerker gaat. Ons HR-beleid, hoe wij onze mensen sturen, motiveren, ontwikkelen en regelruimte geven, is dan ook rechtstreeks verbonden met klantgerichtheid.
LEIDERSCHAP
Als lokaal bestuur hebben we door dat klantgerichtheid en leiderschap hand in hand gaan. We hebben dan ook concreet ingezet op het verfijnen van ons leiderschap met de blik op de burger.
KWALITEIT
Als lokaal bestuur mikken we op steeds betere kwaliteit, ook met het oog op de burger. In ons kwaliteitsbeleid is het klantperspectief dan ook tastbaar en prominent aanwezig.
SYSTEMEN
Als lokaal bestuur weten we dat processen en procedures nuttig en nodig zijn, maar vinden we het even belangrijk deze vanuit een klantperspectief te herdenken en bij te sturen.
DIGITALISERING
Als lokaal bestuur weten we dat communicatie en dienstverlening in belangrijke mate aan het digitaliseren is. We hebben dit niet enkel aanvaard, maar omarmd én sterk op ingezet.

Start de quickscan!